Âdiyât Suresi

Nuzül

         Mushaftaki sıralamada yüzüncü, iniş sırasına göre on dördüncü sûredir. Asr sûresinden sonra, Kevser sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Medine’de indiğine dair rivayetler de vardır (bk. Şevkânî, V, 566).

Konusu

         İnsanoğlunun nankörlüğü ve mala düşkünlüğü, ahiret hayatı için harcama yapmaması ve bu yüzden onu kötü bir sonucun beklediği söz konusu edilmektedir.
Bismillahirrahmanirrahim

Âdiyât sûresinin Türkçe okunuşu

1.Vel âdiyâti dabhâ(dabhan).
2.Fel mûriyâti kadhâ(kadhan).
3.Fel mugîrâti subhâ(subhan).
4.Fe eserne bihî nak’â(nak’en).
5.Fe vesatne bihî cem’â(cem’an).
6.İnnel insâne li rabbihî le kenûd(kenûdun).
7.Ve innehu alâ zâlike le şehîd(şehîdun).
8.Ve innehu li hubbil hayri le şedîd(şedîdun).
9.E fe lâ ya’lemu izâ bu’sira mâ fîl kubûr(kubûri).
10.Ve hussıle mâ fîs sudûri.
11.İnne rabbehum bi him yevme izin le habîr(habîrun).
Âdiyât Suresi Ayet Listesi