Kâria Suresi

Nuzül

         Mushaftaki sıralamada yüz birinci, iniş sırasına göre otuzuncu sûredir. Kureyş sûresinden sonra, Kıyâmet sûresinden önce Mekke’de inmiştir.

Konusu

         Sûrede bazı kıyamet tasvirlerine yer verilmekte, âhiret sorumluluğu bilinci aşılayan uyarılarda bulunulmaktadır.
Bismillahirrahmanirrahim

Kâria sûresinin Türkçe okunuşu

1.El kâriatu.
2.Mâl kâriatu.
3.Ve mâ edrâke mâl kâriatu.
4.Yevme yekûnun nâsu kel ferâşil mebsûs(mebsûsi).
5.Ve tekûnul cibâlu kel ıhnil menfûş(menfuşi).
6.Fe emmâ men sekulet mevâzînuhu.
7.Fe huve fî îşetin râdiyetin.
8.Ve emmâ men haffet mevâzînuhu.
9.Fe ummuhu hâviyetun.
10.Ve mâ edrâke mâ hiyeh.
11.Nârun hâmiyetun.
Kâria Suresi Ayet Listesi