Tekâsür Suresi

Nuzül

         Mushaftaki sıralamada yüz ikinci, iniş sırasına göre on altıncı sûredir. Kevser sûresinden sonra, Mâûn sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Medine’de indiğine dair rivayet de vardır (bk. Buhârî, “Rikåk” 10; Şevkânî, V, 575).

Konusu

         Sûrede insanların, hayatın aldatıcı yönleriyle meşgul olmalarından, dünya malını biriktirmeye olan düşkünlüklerinden ve âhiret hallerinden söz edilmektedir.
Bismillahirrahmanirrahim

Tekâsur sûresinin Türkçe okunuşu

1.Elhâkumut tekâsur(tekâsuru).
2.Hattâ zurtumul mekâbir(mekâbira).
3.Kellâ sevfe ta’lemûn(ta’lemûne).
4.Summe kellâ sevfe ta’lemûn(ta’lemûne).
5.Kellâ lev ta’lemûne ilmel yakîn(yakîni).
6.Le teravunnel cahîm(cahîme).
7.Summe le teravunnehâ aynel yakîn(yakîni).
8.Summe le tus’elunne yevmeizin anin naîm(naîmi).
Tekâsür Suresi Ayet Listesi