Hümeze Suresi

Nuzül

         Mushaftaki sıralamada yüz dördüncü, iniş sırasına göre otuz ikinci sûredir. Kıyâmet sûresinden sonra, Mürselât sûresinden önce Mekke’de inmiştir.

Konusu

         Sûrede insanları küçümseme, kusur arama gibi davranışlar eleştirilmekte; servete güvenme ve onu yanlış yolda kullanmanın kişiye ne büyük zararlar getireceği anlatılmaktadır.

Fazileti


Bismillahirrahmanirrahim

Humeze sûresinin Türkçe okunuşu

1.Veylun li kulli humezetin lumezetin.
2.Ellezî cemea mâlen ve addedehu.
3.Yahsebu enne mâlehû ahledehu.
4.Kellâ le yunbezenne fîl hutameti.
5.Ve mâ edrâke mâl hutametu.
6.Nârullâhil mûkadetu.
7.Elletî tettaliu alâl ef’ideti.
8.İnnehâ aleyhim mu’sadetun.
9.Fî amedin mumeddedetin.
Hümeze Suresi Ayet Listesi