Kureyş Suresi

Nuzül

         Mushaftaki sıralamada yüz altıncı, iniş sırasına göre yirmi dokuzuncu sûredir. Tîn sûresinden sonra, Kåria sûresinden önce Mekke’de inmiştir.

Konusu

         Sûrede Kureyş’e Câhiliye döneminde verilen ticarî imtiyazlardan, emniyet, istikrar, zenginlik vb. nimetlerden bahsedilmekte, nimetlere şükür ve Allah’a kulluk etmenin önemine dikkat çekilmektedir.
Bismillahirrahmanirrahim

Kureyş sûresinin Türkçe okunuşu

1.Li îlâfi kureyş(kureyşin).
2.Îlâfihim rıhleteş şitâi ves sayf(sayfi).
3.Felya’budû rabbe hâzâl beyt(beyti).
4.Ellezî at’amehum min cûın ve âmenehum min havf(havfin).
Kureyş Suresi Ayet Listesi