Tebbet Suresi

Nuzül

         Mushaftaki sıralamada yüz on birinci, iniş sırasına göre altıncı sûredir. Mekke döneminde Fâtiha sûresinden sonra, Tekvîr sûresinden önce inmiştir. Rivayete göre Allah Teâlâ kendisine yakınlarını uyarıp İslâm’a çağırmasını emredince (bk. Şuarâ 26/214) Hz. Peygamber Safâ tepesine çıkmış, orada bulunan Kureyş kabilesi mensuplarını yanına çağırarak onlara İslâm’ı tebliğ etmiş; ancak Resûlullah’ın amcası Ebû Leheb bu olaya kızarak, “Kuruyup yok olasıca! Bizi bunun için mi çağırdın?” demesi üzerine bu sûre inmiştir (bk. Buhârî, “Tefsîr”, 111; Taberî, XXX, 217-218).

Konusu

         Sûrede Hz. Peygamber’in amcası olup ona karşı düşmanca davranışlar sergileyen Ebû Leheb ve karısı eleştirilmekte, onlar gibi servet ve gücüne güvenenlerin acı sonu bildirilmektedir.

Fazileti


Bismillahirrahmanirrahim

Tebbet sûresinin Türkçe okunuşu

1.Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebbe.
2.Mâ agnâ anhu mâluhu ve mâ keseb(kesebe).
3.Se yaslâ nâran zâte leheb(lehebin).
4.Vemraetuhu, hammâletel hatab(hatabi).
5.Fî cîdihâ hablun min mesed(mesedin).
Tebbet Suresi Ayet Listesi