Nâs Suresi

Nuzül

         Mushaftaki sıralamada yüz ondördüncü ve son, iniş sırasına göre yirmi birinci sûredir. Felak sûresinden sonra, İhlâs sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Felak sûresinin Medine’de indiğini söyleyenler Nâs sûresi için de aynı şeyi söylemişlerdir (bk. Şevkânî, V, 620; İbn Âşûr, XXX,631).

Konusu

         Sûrede sinsice kötülüğe sürükleyen cinlerin ve insanların şerrinden Allah’a sığınılması öğütlenmektedir.

Fazileti


Bismillahirrahmanirrahim

Nâs sûresinin Türkçe okunuşu

1.Kul eûzu bi rabbin nâs(nâsi).
2.Melikin nâs(nâsi).
3.İlâhin nâs(nâsi).
4.Min şerril vesvâsil hannâs(hannâsi).
5.Ellezî yuvesvisu fî sudûrin nâs(nâsi).
6.Minel cinneti ven nâs(nâsi).
Nâs Suresi Ayet Listesi