İnfitâr Suresi

Nuzül

         Hem mushaftaki sıralamada hem de iniş sırasına göre seksen ikinci sûredir. Nâziât sûresinden sonra, İnşikak sûresinden önce Mekke’de inmiştir.

Konusu

         Sûrede kıyamet koparken evrende meydana gelecek olan değişim ve bazı dehşet verici olaylar, öldükten sonra dirilme, mahşerde hesap verme ve itaatkâr kulların varacakları cennetle isyankâr kulların gideceği cehennem gibi konular yer almaktadır.
Bismillahirrahmanirrahim

İnfitâr sûresinin Türkçe okunuşu

1.İzâs semâunfetarat.
2.Ve izâl kevâkibunteserat.
3.Ve izâl bihâru fuccirat.
4.Ve izâl kubûru bu’sirat.
5.Alimet nefsun mâ kaddemet ve ahharat.
6.Yâ eyyuhâl insânu mâ garrake bi rabbikel kerîm(kerîmi).
7.Ellezî halakake fe sevvâke fe adeleke.
8.Fî eyyi sûratin mâ şâe rakkebeke.
9.Kellâ bel tukezzibûne bid dîn(dîni).
10.Ve inne aleykum le hâfızîn(hâfızîne).
11.Kirâmen kâtibîn(kâtibîne).
12.Ya’lemûne mâ tef’alûn(tef’alûne).
13.İnnel ebrâre lefî naîm(naîmin).
14.Ve innel fuccâre le fî cahîm(cahîmin).
15.Yaslevnehâ yevmed dîn(dîni).
16.Ve mâ hum anhâ bi gâibîn(gâibîne).
17.Ve mâ edrâke mâ yevmud dîn(dîni).
18.Summe mâ edrâke mâ yevmud dîn(dîni).
19.Yevme lâ temliku nefsun li nefsin şey’â(şey’en), vel emru yevme izin lillâh(lillâhi).
İnfitâr Suresi Ayet Listesi