Gâşiye Suresi

Nuzül

         Mushaftaki sıralamada seksen sekizinci, iniş sırasına göre altmış sekizinci sûredir. Zâriyât sûresinden sonra, Kehf sûresinden önce Mekke’de inmiştir.

Konusu

         Sûrede cehennemliklerle cennetliklerin âhiretteki durumları tasvir edilmekte, Allah’ın varlığına dair deliller sıralanmakta, tebliğ yöntemi öğretilmektedir.
Bismillahirrahmanirrahim

Gâşiye sûresinin Türkçe okunuşu

1.Hel etâke hadîsul gâşiyeti.
2.Vucûhun yevme izin hâşiatun.
3.Âmiletun nâsıbetun.
4.Teslâ nâran hâmiyeten.
5.Tuskâ min aynin âniyetin.
6.Leyse lehum taâmun illâ min darîın.
7.Lâ yusminu ve lâ yugnî min cûın.
8.Vucûhun yevme izin nâımetun.
9.Li sa’yihâ râdiyetun.
10.Fî cennetin âliyetun.
11.Lâ tesmeu fîhâ lâgıyeten.
12.Fîhâ aynun câriyetun.
13.Fîhâ sururun merfûatun.
14.Ve ekvabun mevdûatun.
15.Ve nemârıku masfûfetun.
16.Ve zerâbiyyu mebsûsetun.
17.E fe lâ yanzurûne ilâl ibili keyfe hulikat.
18.Ve ilâs semâi keyfe rufiat.
19.Ve ilâl cibâli keyfe nusıbet.
20.Ve ilâl ardı keyfe sutıhat.
21.Fe zekkir innemâ ente muzekkirun.
22.Leste aleyhim bi musaytır(musaytırın).
23.İllâ men tevellâ ve kefer(kefere).
24.Fe yuazzibuhullâhul azâbel ekber(ekbere).
25.İnne ileynâ iyâbehum.
26.Summe inne aleynâ hisâbehum.
Gâşiye Suresi Ayet Listesi