Fecr Suresi

Nuzül

         Mushaftaki sıralamada seksen dokuzuncu, iniş sırasına göre onuncu sûredir. Leyl sûresinden sonra, Duhâ sûresinden önce Mekke’de inmiştir.

Konusu

         Sûrede peygamberlere karşı çıkan ve ilâhî mesajı reddeden bazı eski toplulukların başlarına gelen felâketler hatırlatılmakta; Allah Teâlâ’nın insanı çeşitli yollarla imtihan etmesine değinilmekte, bazı insanlardaki mal tutkusu ve bencillik duygusu eleştirilmekte; kıyamet halleri, iyi ve kötü insanların âhiretteki durumları anlatılarak insanlar uyarılmaktadır.
Bismillahirrahmanirrahim

Fecr sûresinin Türkçe okunuşu

1.Vel fecri.
2.Ve leyâlin aşrın.
3.Veş şef’ı vel vetri.
4.Vel leyli izâ yesr(yesri).
5.Hel fî zâlike kasemun li zî hicr(hicrin).
6.E lem tera keyfe feale rabbuke bi âd(âdin).
7.İreme zâtil ımâdi.
8.Elletî lem yuhlak misluhâ fîl bilâd(bilâdi).
9.Ve semûdellezîne câbûs sahra bil vâdi.
10.Ve firavne zîl evtâdi.
11.Ellezîne tagav fîl bilâd(bilâdi).
12.Fe ekserû fîhâl fesâd(fesâde).
13.Fe sabbe aleyhim rabbuke sevta azâb(azâbin).
14.İnne rabbeke le bil mirsâd(mirsâdi).
15.Fe emmâl insânu izâ mâbtelâhu rabbuhu fe ekramehu ve na’amehu fe yekûlu rabbî ekrameni.
16.Ve emmâ izâ mâbtelâhu fe kadera aleyhi rızkahu fe yekûlu rabbî ehâneni.
17.Kellâ bel lâ tukrimûnel yetîm(yetîme).
18.Ve lâ tehâddûne alâ taâmil miskîn(miskîni).
19.Ve te’kulûnet turâse eklen lemmen.
20.Ve tuhıbbûnel mâle hubben cemmen.
21.Kellâ izâ dukketil ardu dekken dekkâ(dekken).
22.Ve câe rabbuke vel meleku saffen saffâ(saffen).
23.Ve cîe yevme izin bi cehenneme yevme izin yetezekkerul insânu ve ennâ lehuz zikrâ.
24.Yekûlu yâ leytenî kaddemtu li hayâtî.
25.Fe yevme izin lâ yuazzibu azâbehû ehadun.
26.Ve lâ yûsiku vesâkahû ehadun.
27.Yâ eyyetuhân nefsul mutmainnetu.
28.İrciî ilâ rabbiki râdıyeten mardıyyeten.
29.Fedhulî fî ibâdî.
30.Vedhulî cennetî.
Fecr Suresi Ayet Listesi