Leyl Suresi

Nuzül

         Mushaftaki sıralamada doksan ikinci, iniş sırasına göre dokuzuncu sûredir. A‘lâ sûresinden sonra, Fecr sûresinden önce Mekke’de inmiştir.

Konusu

         Sûrede insanoğlunun iki zıt huyundan, cömertlik ve cimrilikten bahsedilir; imanla cömertlik ve imansızlıkla cimrilik arasındaki ilişkiye dikkat çekilir.
Bismillahirrahmanirrahim

Leyl sûresinin Türkçe okunuşu

1.Vel leyli izâ yagşâ.
2.Ven nehâri izâ tecellâ.
3.Ve mâ halâkaz zekera vel unsâ.
4.İnne sa’yekum le şettâ.
5.Fe emmâ men a’tâ vettekâ.
6.Ve saddeka bil husnâ.
7.Fe se nuyessiruhu lil yusrâ.
8.Ve emmâ men bahıle vestagnâ.
9.Ve kezzebe bil husnâ.
10.Fe se nuyessiruhu lil usrâ.
11.Ve mâ yugnî anhu mâluhû izâ teraddâ.
12.İnne aleynâ lel hudâ.
13.Ve inne lenâ lel âhırate vel ûlâ.
14.Fe enzertukum nâran telezzâ.
15.Lâ yaslâhâ illâl eşkâ.
16.Ellezî kezzebe ve tevellâ.
17.Ve se yucennebuhâl etkâ.
18.Ellezî yu’tî mâlehu yetezekkâ.
19.Ve mâ li ehadin indehu min ni'metin tuczâ.
20.İllâbtigâe vechi rabbihil a’lâ.
21.Ve le sevfe yerdâ.
Leyl Suresi Ayet Listesi