Tîn Suresi

Nuzül

         Mushaftaki sıralamada doksan beşinci, iniş sırasına göre yirmi sekizinci sûredir. Bürûc sûresinden sonra, Kureyş sûresinden önce Mekke’de inmiştir.

Konusu

         Sûrede bazı önemli varlıklar üzerine yemin edilerek insanın yüksek değeri vurgulanmış, kötü ahlâkın bu değeri düşürdüğü ifade edilmiştir. İman edip iyi işler yapanlar övülmüş, hesap ve cezayı yalan sayanlar kınanmış, hüküm verenlerin en üstününün Allah olduğu bildirilmiştir.
Bismillahirrahmanirrahim

Tîn sûresinin Türkçe okunuşu

1.Vet tîni vez zeytuni.
2.Ve tûri sînîn(sînîne).
3.Ve hâzâl beledil emîn(emîni).
4.Lekad halaknâl insâne fî ahseni takvîm(takvîmin).
5.Summe radednâhu esfele sâfilîn(sâfilîne).
6.İllâllezîne âmenû ve amilûs sâlihâti fe lehum ecrun gayru memnûn(memnûnin).
7.Fe mâ yukezzibuke ba’du bid dîn(dîni).
8.E leysallâhu bi ahkemil hâkimîn(hâkimîne).
Tîn Suresi Ayet Listesi