Zilzâl Suresi

Nuzül

         Mushaftaki sıralamada doksan dokuzuncu, iniş sırasına göre doksan üçüncü sûredir. Nisâ sûresinden sonra, Hadîd sûresinden önce Medine’de inmiştir. Mekke’de indiğine dair rivayetler de vardır (bk. Şevkânî, V, 562).

Konusu

         Sûrede kıyamet kopması sırasındaki şiddetli yer sarsıntısının ardından kıyamet gününde yaşanacak olan sıkıntı ve dehşet verici haller anlatılmaktadır; ayrıca dünyada işlenen hayır veya şerrin karşılığının âhirette ödül veya ceza olarak alınacağı bildirilmektedir.

Fazileti


Bismillahirrahmanirrahim

Zilzâl sûresinin Türkçe okunuşu

1.İzâ zulziletil ardu zilzâlehâ.
2.Ve ahracetil ardu eskâlehâ.
3.Ve kâlel insânu mâ lehâ.
4.Yevme izin tuhaddisu ahbârahâ.
5.Bi enne rabbeke evhâ lehâ.
6.Yevme izin yasdurun nâsu eştâten li yurav a’mâlehum.
7.Fe men ya’mel miskâle zerratin hayran yerahu.
8.Ve men ya’mel miskâle zerratin şerran yerahu.
Zilzâl Suresi Ayet Listesi