Announcement

Collapse
No announcement yet.

MAKALE ... ... ..DÜNYADA SULH VE HUZUR

Collapse

Unconfigured Ad Widget

Collapse
X
Collapse
Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • MAKALE ... ... ..DÜNYADA SULH VE HUZUR

  Batı’nın meşhur filozofu Bernard Shaw bir eserinde diyor ki:
  “Avrupa’nın kurtuluşu İslâmiyetten geçer. Hazret-i Muhammed’in (aleyhisselâm) dîninin yarının Avrupa’sında kabul göreceğini… Bugün dahi bu din kabul görmeye başlamıştır. İklirosa mensubu adamlar Orta Çağlarda cehâlet sebebiyle ve menfur taassuplarının tesirinde kalarak İslâm’ı karanlık renklerle tasvire çalışmışlardır. Gerçek şudur ki; Onlar, Muhammed (aleyhisselâm) ve O’nun tebliğ ettiği dinden aşırı derecede nefret edip; O’nu Hazret-i İsa’nın (aleyhisselâm) bir düşmanı olarak görüyorlardı. Ben ise; Hazret-i Muhammed’i (aleyhisselâm) insanlığın kurtarıcısı olarak görüyorum. Bunu iddia etmenin şart olduğuna inanıyorum. Ve îmân ediyorum ki; ancak Hazret-i Muhammed’in (aleyhisselâm) izinde ve O’nun tebliğ ettiği emir ve yasaklara bağlı bir kimse bu modern âlemin liderliğini ele alırsa beşerin müşküllerini hâlletmeye muvaffak olur. Ve dünyanın çok muhtaç olduğu sulh ve saadeti getirir...”
  Bernard Shaw’ın bu görüşü Sultan Abdülhamid Hân içindi. Hıristiyan Batı kültür potasında erimiş Jön Türkler, Tanzimatçılar ve İttihat Terakki mensupları Batı adına Sultan ve Osmanlıyı yıktılar. Menderes bu maksatla asıldı. Özal ise zehirlendi. Erdoğan’a suikast teşebbüsünün sebebi de budur.
  Meşhur Fransız mütefekkir Garaudy’nin çok sayıda eseri vardır. Bunlardan biri, “Avrupa’nın Geleceği İslâm” ile İsrail’in Filistin’de yaptığı soykırım ile ilgili eserdir.
  ABD’nin stratejisi “İslâma karşı İslâm” ve “Müslümanları Müslüman ile katlettirmek’tir. Bunda başarılı da olmuşlardır. Batı’nın stratejisi İslâmiyet ve Müslümanlarla savaştır. Batı’nın korkusu, Batı’nın adım adım “İslâmiyete yaklaşıyor” olmasıdır.
  Muhabirin biri ABD’nin Nixon iktidarındaki yetkiliye soruyor:
  - Müslümanlarla Hıristiyanlar arasında niye düşmanlık olsun?
  - Çünkü Batı özellikle de lideri Amerika, dünyayı hâkimiyeti altına almak, tarihin en büyük imparatorluğunu kurmak istiyor. Neredeyse başaracak. Şu anda önündeki tek engel Sovyetler Birliği fakat Sovyetleri kalıcı bir engel olarak görmüyor. Dinleri yok. İnançları yok. İdeolojilerinin içi boş. Tarih boyunca îmân her şeyin önünde olmuştur. Bu Müslümanlarda îmân var. Hatta hepimizden fazla. O yüzden bekliyoruz ve güçleniyoruz. Sonra Müslümanlara yılan gibi saldıracağız...
  (Confessions of an Economic Hitman-John Perkens-1970)
  Mustafa Necati Özfatura TÜRKİYE GAZETESİ 16.12.2016Working...
X