Asr Suresi

Nuzül

         Mushaftaki sıralamada yüz üçüncü, iniş sırasına göre on üçüncü sûredir. İnşirah sûresinden sonra, Âdiyât sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Medine’de indiğine dair rivayet de vardır (bk. Şevkânî, V, 579).

Konusu

         Sûrede insanı ebedî hüsrandan kurtaracak yollar gösterilmektedir.

Fazileti

         Ashâb-ı kirâmdan iki kişinin karşılaştıkları zaman biri diğerine Asr sûresini okumadan ve ardından selâm vermeden ayrılmadıkları rivayet edilir (Beyhak^, Şu‘abü’l-îmân, Nuruosmaniye Ktp., nr. 1125, III, vr. 174b).
Bismillahirrahmanirrahim

Asr sûresinin Türkçe okunuşu

1.Vel asri.
2.İnnel insâne le fî husr(husrin).
3.İllâllezîne âmenû ve amilûs sâlihâti ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bis sabrı.
Asr Suresi Ayet Listesi