Fîl Suresi

Nuzül

         Mushaftaki sıralamada yüz beşinci, iniş sırasına göre on dokuzuncu sûredir. Kâfirûn sûresinden sonra, Felak sûresinden önce Mekke’de inmiştir.

Konusu

         Sûrede fil ordusu kıssası anlatılmaktadır. Kâbe’yi yıkmak isteyen Yemen’in genel valisi Ebrehe’nin fillerle Mekke’ye hücumunu, sonuçta yok olup gitmelerini (aş. bk.) konu edinmiştir.

Fazileti


Bismillahirrahmanirrahim

Fîl sûresinin Türkçe okunuşu

1.E lem tera keyfe feale rabbuke bi ashâbil fîl(fîli).
2.E lem yec’al keydehum fî tadlîl(tadlîlin).
3.Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl(ebâbîle).
4.Termîhim bi hicâratin min siccîl(siccîlin).
5.Fe cealehum ke asfin me’kûl(me’kûlin).
Fîl Suresi Ayet Listesi