Nasr Suresi

Nuzül

         Mushaftaki sıralamada yüz onuncu, iniş sırasına göre yüz on dördüncü sûredir. Medine döneminde Tevbe sûresinden sonra nâzil olduğu ve tam sûre olarak Kur’an’ın en son inen sûresi olduğu kabul edilmektedir (Elmalılı, IX, 6234). Sûrenin Vedâ haccı esnasında Mina’da indiği rivayet edilir (bk. Şevkânî, V, 602).

Konusu

         Sûrede Allah’ın Hz. Peygamber’e nasip ettiği zafer, fetih ve fetih sonrası insanların grup grup İslâm’a girmelerinden bahsedilmektedir.
Bismillahirrahmanirrahim

Nasr sûresinin Türkçe okunuşu

1.İzâ câe nasrullâhi vel fethu.
2.Ve raeyten nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ(efvâcen).
3.Fe sebbih bi hamdi rabbike vestagfirhu, innehu kâne tevvâbâ(tevvâben).
Nasr Suresi Ayet Listesi