Kıyâmet Suresi

Nuzül

         Mushaftaki sıralamada yetmiş beşinci, iniş sırasına göre otuz birinci sûredir. Karia sûresinden sonra, Hümeze sûresinden önce Mekke’de inmiştir.

Konusu

         Allah’ın insanları yeniden diriltmeye muktedir olduğunu bildiren âyetlerle başlayan sûrede ağırlıklı olarak kıyamet koparken evrende meydana gelecek olaylar, ölmek üzere olan insanın halleri, öldükten sonra dirilme ve hesap konuları ile inkârcıların âhirette karşılaşacağı zorluklar, mutlu ve mutsuz insanların halleri ele alınmaktadır. Sûrede ayrıca vahiy esnasında Hz. Peygamber’in Cebrâil’den aldığı vahyi hâfızasına yerleştirmek için gösterdiği gayret, Allah Teâlâ’nın bu konudaki uyarıları ve âhiretin varlığını ispatlayan deliller üzerinde durulmuştur.
Bismillahirrahmanirrahim

Kiyâme sûresinin Türkçe okunuşu

1.Lâ uksimu bi yevmil kıyâmeti.
2.Ve lâ uksimu bin nefsil levvâmeti.
3.E yahsebul insânu ellen necmea ızâmehu.
4.Belâ kâdirîne alâ en nusevviye benânehu.
5.Bel yurîdul insânu li yefcure emâmehu.
6.Yes’elu eyyâne yevmul kıyâmeti.
7.Fe izâ berikal basar(basaru).
8.Ve hasefel kamer(kameru).
9.Ve cumiaş şemsu vel kamer(kameru).
10.Yekûlul insânu yevme izin eynel meferr(meferru).
11.Kellâ lâ vezer(vezere).
12.İlâ rabbike yevme izinil mustekarr(mustekarru).
13.Yunebbeul insânu yevme izin bimâ kaddeme ve ahhar(ahhara).
14.Belil insânu alâ nefsihî basîratun.
15.Ve lev elkâ meâzîrahu.
16.Lâ tuharrik bihî lisâneke li ta’cele bihî.
17.İnne aleynâ cem’ahu ve kur’ânehu.
18.Fe izâ kara’nâhu fettebi’ kur’ânehu.
19.Summe inne aleynâ beyânehu.
20.Kellâ bel tuhıbbûnel âcilete.
21.Ve tezerûnel âhirate.
22.Vucûhun yevme izin nâdıratun.
23.İlâ rabbihâ nâziratun.
24.Ve vucûhun yevme izin bâsiratun.
25.Tezunnu en yuf’ale bihâ fâkıratun.
26.Kellâ izâ belegatit terâkıye.
27.Ve kîle men râk(râkın).
28.Ve zanne ennehul firâk(firâku).
29.Velteffetis sâku bis sâk(sâkı).
30.İlâ rabbike yevme izinil mesâk(mesâku).
31.Fe lâ saddeka ve lâ sallâ.
32.Ve lâkin kezzebe ve tevellâ.
33.Summe zehebe ilâ ehlihî yetemettâ.
34.Evlâ leke fe evlâ.
35.Summe evlâ leke fe evlâ.
36.E yahsebul insânu en yutrake sudâ(sudân).
37.E lem yeku nutfeten min menîyin yumnâ.
38.Summe kâne alakaten fe halaka fe sevvâ.
39.Fe ceale minhuz zevceyniz zekera vel unsâ.
40.E leyse zâlike bi kâdirin alâ en yuhyiyel mevtâ.
Kıyâmet Suresi Ayet Listesi