Abese Suresi

Nuzül

Mushaftaki sıralamada sekseninci, iniş sırasına göre yirmi dördüncü sûredir. Necm sûresinden sonra, Kadir sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Rivayete göre bir gün Hz. Peygamber müşriklerin ileri gelenlerinden bir gruba dini tebliğ ederken yanlarına müminlerden olup gözleri görmeyen Abdullah İbn Ümmî Mektûm gelmiş ve Hz. Peygamber’e yaklaşarak Kur’an âyetlerinden bir kısmını kendisine tekrarlamasını veya açıklamasını istemişti. Etkisi azalacağı için konuşmasının kesilmesinden rahatsız olan Hz. Peygamber Abdullah’a ilgi göstermemiş, bunun üzerine bu sûrenin Resûlullah’ı uyaran ilk on âyeti inmiştir (Tirmizî, “Tefsîr”, 73; Taberî, XXX, 32-33).

Konusu

Abdullah İbn Ümmî Mektûm olayını hatırlatan ve bu konuda Hz. Peygamber’in uyarıldığı âyetlerle başlayan sûrede daha sonra kıyamet, öldükten sonra dirilme, vahiy ve peygamberlik konuları üzerinde durulmuştur.
Bismillahirrahmanirrahim

Abese sûresinin Türkçe okunuşu

1.Abese ve tevellâ.
2.En câehul a’mâ.
3.Ve mâ yudrîke leallehu yezzekkâ.
4.Ev yezzekkeru fe tenfeahuz zikrâ.
5.Emmâ menistagnâ.
6.Fe ente lehu tesaddâ.
7.Ve mâ aleyke ellâ yezzekkâ.
8.Ve emmâ men câeke yes’â.
9.Ve huve yahşâ.
10.Fe ente anhu telehhâ.
11.Kellâ innehâ tezkiratun.
12.Fe men şâe zekerahu.
13.Fî suhufin mukerrametin.
14.Merfûatin mutahheratin.
15.Bi eydî seferatin.
16.Kirâmin beraratin.
17.Kutilel insânu mâ ekferahu.
18.Min eyyi şey’in halakahu.
19.Min nutfetin, halakahu fe kadderahu.
20.Summes sebîle yesserahu.
21.Summe emâtehu fe akberahu.
22.Summe izâ şâe enşerahu.
23.Kellâ lemmâ yakdı mâ emerahu.
24.Felyanzuril insânu ilâ taâmihî.
25.Ennâ sabebnâl mâe sabbâ(sabben).
26.Summe şekaknâl arda şekkâ(şekkan).
27.Fe enbetnâ fîhâ habbâ(habben).
28.Ve ineben ve kadben.
29.Ve zeytûnen ve nahlen.
30.Ve hadâika gulbâ(gulben).
31.Ve fâkiheten ve ebbâ(ebben).
32.Metâan lekum ve li en’âmikum.
33.Fe izâ câetis sâhhatu.
34.Yevme yefirrul mer’u min ahîhi.
35.Ve ummihî ve ebîhi.
36.Ve sâhıbetihî ve benîhi.
37.Li kullimriin minhum yevme izin şe’nun yugnîhi.
38.Vucûhun yevme izin musfiratun.
39.Dâhıketun mustebşiratun.
40.Ve vucûhun yevme izin aleyhâ gaberatun.
41.Terhekuhâ kateratun.
42.Ulâike humul keferatul feceratu.
Abese Suresi Ayet Listesi