Mutaffifîn Suresi

Nuzül

         Mushaftaki sıralamada seksen üçüncü, iniş sırasına göre seksen altıncı sûredir. Ankebût sûresinden sonra, Bakara sûresinden önce Mekke’de inmiştir; Mekke döneminde inen son sûredir. Medine’de ilk inen sûre olduğuna ve bir kısmının Mekke’de bir kısmının ise Medine’de indiğine dair rivayetler de vardır (bk. Şevkânî, V, 461; İbn Âşûr, XXX, 187).

Konusu

         Sûrede ölçü ve tartıda dürüstlükten sapanlar eleştirildikten sonra âhireti ve uhrevî sorumluluğu inkâr eden günahkârların âhirette göreceği cezalar ve iyilerin nâil olacağı mükâfatlar özetlenmekte; dünyada müminlerle alay eden inkârcıların âhirette asıl kendilerinin gülünç duruma düşecekleri anlatılmaktadır
Bismillahirrahmanirrahim

Mutaffifîn sûresinin Türkçe okunuşu

1.Veylun lil mutaffifîn(mutaffifîne).
2.Ellezîne izâktâlû alân nâsi yestevfûn(yestevfûne).
3.Ve izâ kâlûhum ev vezenûhum yuhsirûn(yuhsirûne).
4.E lâ yezunnu ulâike ennehum meb'ûsûn(meb'ûsûne).
5.Li yevmin azîm(azîmin).
6.Yevme yekûmun nâsu li rabbil âlemîn(âlemîne).
7.Kellâ inne kitâbel fuccâri le fî siccîn(siccînin).
8.Ve mâ edrâke mâ siccîn(siccînun).
9.Kitâbun merkûm(merkûmun).
10.Veylun yevme izin lil mukezzibîn(mukezzibîne).
11.Ellezîne yukezzibûne bi yevmiddîn(yevmiddîni).
12.Ve mâ yukezzıbu bihî illâ kullu mu’tedin esîm(esîmin).
13.İzâ tutlâ aleyhi âyâtunâ kâle esâtîrul evvelîn(evvelîne).
14.Kellâ bel râne alâ kulûbihim mâ kânû yeksibûn(yeksibûne).
15.Kellâ innehum an rabbihim yevme izin le mahcûbûn(mahcûbûne).
16.Summe innehum le sâlûl cahîm(cahîmi).
17.Summe yukâlu hâzâllezî kuntum bihî tukezzibûn(tukezzibûne).
18.Kellâ inne kitâbel ebrâri le fî illiyyîn(illiyyîne).
19.Ve mâ edrâke mâ illiyyûn(illiyyûne).
20.Kitâbun merkûm(merkûmun).
21.Yeşheduhul mukarrabûn(mukarrabûne).
22.İnnel ebrâre le fî naîm(naîmi).
23.Alâl erâiki yanzurûn(yanzurûne).
24.Ta’rifu fî vucûhihim nadraten naîm(naîmi).
25.Yuskavne min rahîkın mahtûm(mahtûmin).
26.Hitâmuhu miskun. Ve fî zâlike felyetenâfesil mutenâfisûn(mutenâfisûne).
27.Ve mizâcuhu min tesnîm(tesnîmin).
28.Aynen yeşrabu bihâl mukarrabûn(mukarrabûne).
29.İnnellezîne ecramû kânû minellezîne âmenû yadhakûn(yadhakûne).
30.Ve izâ merrû bihim yetegâmezûn(yetegâmezûne).
31.Ve izânkalebû ilâ ehlihimunkalebû fekihîn(fekihîne).
32.Ve izâ raevhum kâlû inne hâulâi le dâllûn(dâllûne).
33.Ve mâ ursilû aleyhim hâfızîn(hâfızîne).
34.Fel yevmellezîne âmenû minel kuffârı yadhakûn(yadhakûne).
35.Alâl erâiki yanzurûn(yanzurûne).
36.Hel suvvibel kuffâru mâ kânû yef’alûn(yef’alûne).
Mutaffifîn Suresi Ayet Listesi