İnşikâk Suresi

Nuzül

         Mushaftaki sıralamada seksen dördüncü, iniş sırasına göre seksen üçüncü sûredir. İnfitâr sûresinden sonra, Rûm sûresinden önce Mekke’de inmiştir.

Konusu

         Sûrede kıyametin kopması, onun ardından gerçekleşecek olan uhrevî hesap, insanların iman ve amellerine uygun yargılama, ceza ve ödül gibi konular etkili bir üslûpla verilmektedir.
Bismillahirrahmanirrahim

İnşikak sûresinin Türkçe okunuşu

1.İzâs semâunşakkat.
2.Ve ezinet li rabbihâ ve hukkat.
3.Ve izâl ardu muddet.
4.Ve elkat mâ fîhâ ve tehallet.
5.Ve ezinet li rabbihâ ve hukkat.
6.Yâ eyyuhâl insânu inneke kâdihun ilâ rabbike kedhan fe mulâkîhi.
7.Fe emmâ men ûtiye kitâbehu bi yemînihî.
8.Fe sevfe yuhâsebu hısâben yesîrâ(yesîran).
9.Ve yenkalibu ilâ ehlihî mesrûrâ(mesrûran).
10.Ve emmâ men ûtiye kitâbehu verâe zahrihî.
11.Fe sevfe yed’û subûrâ(subûran).
12.Ve yaslâ saîrâ(saîran).
13.İnnehu kâne fî ehlihî mesrûrâ(mesrûran).
14.İnnehu zanne en len yahûr(yahûra).
15.Belâ, inne rabbehu kâne bihî basîrâ(basîran).
16.Fe lâ uksimu biş şefak(şefakı).
17.Vel leyli ve mâ vesak(vesaka).
18.Vel kameri izâttesak(izâttesaka).
19.Le terkebunne tabakan an tabakın.
20.Fe mâ lehum lâ yu’minûn(yu’minûne).
21.Ve izâ kurie aleyhimul kur’ânu lâ yescudûn(yescudûne). (SECDE ÂYETİ)
22.Belillezîne keferû yukezzibûn(yukezzibûne).
23.Vallâhu a’lemu bimâ yûûn(yûûne).
24.Fe beşşirhum bi azâbin elîm(elîmin).
25.İllâllezîne âmenû ve amilûs sâlihâti lehum ecrun gayru memnûn(memnûnin).
İnşikâk Suresi Ayet Listesi