Târık Suresi

Nuzül

         Mushaftaki sıralamada seksen altıncı, iniş sırasına göre otuz altıncı sûredir. Beled sûresinden sonra, Kamer sûresinden önce Mekke’de inmiştir.

Konusu

         Sûrede insanın yaratılışı, yapıp ettiklerinin kaydedildiği, öldükten sonra dirilmesi, Kur’an’ın muhtevasının ciddiyet ve önemi, inkârcıların tuzaklarının er geç bozulacağı gibi konulara yer verilmiştir.
Bismillahirrahmanirrahim

Târik sûresinin Türkçe okunuşu

1.Ves semâi vet târık(târıkı).
2.Ve mâ edrâke mât târık(târıku).
3.En necmus sâkıb(sâkıbu).
4.İn kullu nefsin lemmâ aleyhâ hâfız(hâfızun).
5.Felyanzuril insânu mimme hulıka.
6.Hulika min mâin dâfikın.
7.Yahrucu min beynis sulbi vet terâib(terâibi).
8.İnnehu alâ rac’ıhî le kâdir(kâdirun).
9.Yevme tubles serâir(serâiru).
10.Fe mâ lehu min kuvvetin ve lâ nâsır(nâsırın).
11.Ves semâi zâtir rac’ı.
12.Vel ardı zâtis sad’ı.
13.İnnehu le kavlun faslun.
14.Ve mâ huve bil hezli.
15.İnnehum yekîdûne keydâ(keyden).
16.Ve ekîdu keydâ(keyden).
17.Fe mehhilil kâfirîne emhilhum ruveydâ(ruveyden).
Târık Suresi Ayet Listesi