Beled Suresi

Nuzül

         Mushaftaki sıralamada doksanıncı, iniş sırasına göre otuz beşinci sûredir. Kaf sûresinden sonra, Târık sûresinden önce Mekke’de inmiştir.

Konusu

         Sûrede bazı önemli varlıklara yemin edilerek insanın yaratılıp hayat mücadelesi içine sokulduğu, gücüne ve servetine güvenerek Allah’a karşı gelenlerin aldandığı, insana maddî ve mânevî birtakım nimetlerin verildiği, hayır ve şer yollarının gösterildiği anlatılmaktadır. Ayrıca yardımlaşma, iman ve sabır konuları ele alınarak bu konularda müminlerle inkârcılar arasında kısa bir karşılaştırma yapılmıştır.
Bismillahirrahmanirrahim

Beled sûresinin Türkçe okunuşu

1.Lâ uksimu bi hâzâl beled(beledi).
2.Ve ente hıllun bi hâzâl beled(beledi).
3.Ve vâlidin ve mâ veled(velede).
4.Lekad halaknâl insâne fî kebedin.
5.E yahsebu en len yakdira aleyhi ehadun.
6.Yekûlu ehlektu mâlen lubedâ(lubeden).
7.E yahsebu en lem yerahû ehadun.
8.E lem nec’al lehu ayneyn(ayneyni).
9.Ve lisânen ve şefeteyn(şefeteyni).
10.Ve hedeynâhun necdeyn(necdeyni).
11.Fe lâktehamel akabete.
12.Ve mâ edrâke mâl akabetu.
13.Fekku rakabetin.
14.Ev ıt’âmun fî yevmin zî mesgabetin.
15.Yetîmen zâ mekrabetin.
16.Ev miskînen zâ metrabetin.
17.Summe kâne minellezîne âmenû ve tevâsav bis sabri ve tevâsav bil merhameti.
18.Ulâike ashâbul meymeneti.
19.Vellezîne keferû bi âyâtinâ hum ashâbul meş’emeti.
20.Aleyhim nârun mu’sadetun.
Beled Suresi Ayet Listesi