Şems Suresi

Nuzül

         Mushaftaki sıralamada doksan birinci, iniş sırasına göre yirmi altıncı sûredir. Kadir sûresinden sonra, Bürûc sûresinden önce Mekke’de inmiştir.

Konusu

        Sûrede bazı önemli kozmik varlıklara ve olaylara yemin edilerek insan tabiatına hem iyilik hem kötülük eğilimlerinin verildiği bildirilmiş; bu eğilimlerini doğru kullanmayanların akıbetine örnek olmak üzere Semûd kavminin helâk edilişi anlatılmıştır.
Bismillahirrahmanirrahim

Şems sûresinin Türkçe okunuşu

1.Veş şemsi ve duhâhâ.
2.Vel kameri izâ telâhâ.
3.Ven nehâri izâ cellâhâ.
4.Vel leyli izâ yagşâhâ.
5.Ves semâi ve mâ benâhâ.
6.Vel ardı ve mâ tahâhâ.
7.Ve nefsin ve mâ sevvâhâ.
8.Fe elhemehâ fucûrahâ ve takvâhâ.
9.Kad efleha men zekkâhâ.
10.Ve kad hâbe men dessâhâ.
11.Kezzebet semûdu bi tagvâhâ.
12.İzinbease eşkâhâ.
13.Fe kâle lehum resûlullâhi nâkatallâhi ve sukyâhâ.
14.Fe kezzebûhu fe akarûhâ fe demdeme aleyhim rabbuhum bi zenbihim fe sevvâhâ.
15.Ve lâ yehâfu ukbâhâ.
Şems Suresi Ayet Listesi