İnşirâh Suresi

Nuzül

         Mushaftaki sıralamada doksan dördüncü, iniş sırasına göre on ikinci sûredir. Duhâ sûresinden sonra, Asr sûresinden önce Mekke’de inmiştir.

Konusu

         Sûrede Yüce Allah’ın Hz. Peygamber’e mânevî lutufları özetlenmekte, her güçlükle birlikte mutlaka bir kolaylığın olduğu bildirilerek Mekke’de putperestlerin baskısı yüzünden sıkıntı çeken Resûlullah ile müslümanlara teselli ve ümit verilmekte; onlardan Allah’a ibadet ve itaatlerini sürdürmeleri istenmektedir.
Bismillahirrahmanirrahim

İnşirâh sûresinin Türkçe okunuşu

1.E lem neşrah leke sadrake.
2.Ve vedagnâ anke vizrake.
3.Ellezî enkada zahrake.
4.Ve rafe’nâ leke zikrake.
5.Fe inne meal usri yusrâ(yusran).
6.İnne meal usri yusrâ(yusran).
7.Fe izâ feragte fensab.
8.Ve ilâ rabbike fergab.
İnşirâh Suresi Ayet Listesi