Kadir Suresi

Nuzül

         Mushaftaki sıralamada doksan yedinci, iniş sırasına göre yirmi beşinci sûredir. Abese sûresinden sonra, Şems sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Bir rivayete göre müfessirlerin çoğu Medine’de indiğini söylemişlerdir (bk. Şevkânî, V, 554).

Konusu

         Kur’an’ın Kadir gecesinde indirildiği bildirilmekte ve bu gecenin önemi anlatılmaktadır.
Bismillahirrahmanirrahim

Kadir sûresinin Türkçe okunuşu

1.İnnâ enzelnâhu fî leyletil kadr(kadri).
2.Ve mâ edrâke mâ leyletul kadr(kadri).
3.Leyletul kadri hayrun min elfi şehrin.
4.Tenezzelul melâiketu ver rûhu fîhâ bi izni rabbihim min kulli emrin.
5.Selâmun, hiye hattâ matlaıl fecr(fecri).
Kadir Suresi Ayet Listesi